Korzyści płynące z ogrzewania powietrznego

Korzyści płynące z ogrzewania powietrznego

Do niedawna w Polsce do ogrzewania pomieszczeń używano scentralizowanych systemów ogrzewania wodnego. Ogrzewanie powietrzne, które jest rozpowszechnione za granicą, u nas było rzadko stosowane. Jednak obecnie klienci coraz częściej wybierają ogrzewanie powietrzne, ponieważ nie posiada ono wad tradycyjnych sieci grzewczych, takich jak odczuwalne straty ciepła podczas transportu, trudności w regulacji, bezwładność, ryzyko przecieków i wieczna konieczność napraw.

Co to jest ogrzewanie powietrzne?

Ogrzewanie powietrzne to metoda ogrzewania pomieszczeń za pomocą ogrzanego powietrza na przykład przy użyciu kotła na pellet z firmy iwonapellets.pl. System ogrzewania powietrznego oparty jest na gazowym lub olejowym generatorze ciepła. Jego głównymi elementami są palnik i wymiennik ciepła. Gorące gazy ze spalania przechodzą przez wymiennik ciepła wewnątrz, na zewnątrz są przedmuchiwane powietrzem. Poprzez bezpośrednią wymianę ciepła powietrze jest podgrzewane do temperatury 45-65°C, a następnie wdmuchiwane bezpośrednio lub poprzez system kanałów do pomieszczeń.

System ogrzewania powietrznego może pracować w trybie recyrkulacji, z częściowym lub 100-procentowym dopływem powietrza zewnętrznego

Autonomiczne ogrzewanie za pomocą generatorów ciepła znacznie obniża koszty inwestycyjne i eksploatacyjne w porównaniu z ogrzewaniem wodnym. Szczególnie dobrze sprawdza się w halach produkcyjnych, salonach wystawowych, warsztatach, garażach, stacjach obsługi, myjniach samochodowych, studiach filmowych, magazynach, budynkach użyteczności publicznej, halach sportowych, supermarketach, szklarniach, zwierzętarniach, kurnikach i podobnych obiektach.

Zalety i wady systemów ogrzewania powietrznego

Jedną z najważniejszych zalet ogrzewania powietrznego w porównaniu z ogrzewaniem wodnym jest jego efektywność cieplna i mała bezwładność. Ze względu na bezpośrednie spalanie paliwa i brak pośredniego nośnika ciepła sprawność systemu ogrzewania powietrznego sięga 94-96%. Niska bezwładność systemu pozwala na ogrzanie pomieszczenia do temperatury roboczej w ciągu zaledwie 20-30 minut. Oznacza to, że nie ma potrzeby, aby grzejniki pracowały przez 24 godziny na dobę, co daje znaczne oszczędności paliwa i energii, nawet do 50%.

Wykorzystanie programowalnych termostatów do zapewnienia “czuwania” – automatycznego obniżania temperatury, gdy ludzie są nieobecni – zapewnia dodatkowe oszczędności energii grzewczej od 5 do 25%.

Inne zalety tych systemów to niezawodność, brak ryzyka zamarzania, łatwość instalacji i konserwacji. Konwencjonalne systemy ogrzewania wody nie mogą być eksploatowane w przypadku przerw w dostawie gazu lub energii elektrycznej. W temperaturach poniżej zera istnieje ryzyko zamarznięcia wody w instalacji grzewczej, a w konsekwencji kosztownych napraw.

W przypadku ogrzewania powietrznego sprawa jest o wiele prostsza. Wystarczy zainstalować nagrzewnicę w odpowiednim pomieszczeniu, lub nawet na zewnątrz, zainstalować system kanałów powietrznych do dostarczania ogrzanego powietrza i zainstalować komin. Jeśli grzejnik jest zainstalowany bezpośrednio w pomieszczeniu, które ma być ogrzewane, jest to jeszcze łatwiejsze. W tym przypadku należy jedynie zamontować system odprowadzania spalin i podłączyć urządzenie do sieci energetycznej.

Do zalet ogrzewania powietrznego należy również możliwość zintegrowania go z innymi systemami klimatyzacji. Na przykład, łącząc go z systemem wentylacyjnym, można zorganizować częściowy dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczenia. A latem, po wyłączeniu ogrzewania, nagrzewnica powietrza może być używana jako urządzenie nawiewne. Dodatkowo można zainstalować filtry i nawilżacze do ogrzewanego powietrza.

Więcej przeczytasz na blogu Iwonapellets.pl w artykule dot. Ogrzewania nadmuchem powietrza