gaz

Gaz płynny do ogrzewania domu – o tym trzeba wiedzieć!

O komforcie osób mieszkających w wolno stojących domach decyduje szereg różnych czynników. Bardzo ważną rolę w tym kontekście odgrywa metoda ogrzewania budynku mieszkalnego. Obecnie coraz częściej wybór pada na gaz płynny – co trzeba wiedzieć na ten temat?

Instalacja zbiornikowa – adekwatnie do potrzeb

Decydując się na ogrzewanie domu gazem płynnym, należy mieć na względzie parę istotnych przesłanek ze szczególnym wskazaniem na wielkość posesji oraz poziom wód gruntowych na danym terenie. Od tego bowiem zależy wybór zbiornika – najważniejszego elementu instalacji grzewczej. Zbiorniki naziemne przeznaczone są na większe działki położne na obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych. Ich montaż i konserwacja są tańsze niż zbiorników podziemnych, które stosuje się na mniejszych posesjach zlokalizowanych na obszarach o niskim poziomie wód gruntowych. W dobrze odpowiedniego zbiornika pomagają dostawcy gazu ziemnego – warto zatem postawić na współpracę ze sprawdzoną firma taka jak np. Amerigas.

Instalacja zbiornikowa – pozwolenie na budowę nie zawsze wymagane

Zgodnie z prawem budowlanym budowa instalacji na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem na gaz o pojemności do 7 m3 na potrzeby domu jednorodzinnego nie wymaga pozwolenia na budowę. Oczywiście budowę trzeba zgłosić stosownym organom. Instalacja podlega też obowiązkowym przeglądom. Gospodarstwa domowe korzystają z małych zbiorników – takie o pojemności powyżej 7 m3 znajdują zastosowanie na potrzeby komercyjne.

Instalacja zbiornikowa – dlaczego warto?

Ogrzewanie gazem płynnym ma wiele zalet. Omawiane paliwo jest wydajne i wysokokaloryczne, dzięki czemu zawartość jednego zbiornika starcza na długi czas. Służy do ogrzewania budynku, podgrzewania wody oraz zasilania urządzeń gazowych, np. kuchenki. Oprócz tego gaz płynny to czyste paliwo spalające się prawie w całości. Nie powstają przy tym szkodliwe substancje, jak ma to miejsce w przypadku ogrzewania paliwami stałymi, np. węglem. Jest to więc rozwiązanie pozostające w zgodzie z proekologicznymi trendami.