beton komórkowy

Jakie zastosowanie ma beton komórkowy?

Istnieje wiele różnego rodzaju materiałów budowlanych, które można wykorzystywać do wznoszenia przegród zewnętrznych i wewnętrznych. Jednym z nich jest beton komórkowy. Czym on jest, jakie są jego właściwości?

Czym jest beton komórkowy?

Bloczki z betonu komórkowego to nowoczesny materiał budowlany, który ma charakterystyczną, porowatą strukturę, dzięki której jest bardzo dobrym izolatorem termicznym. Dzięki swojej popularności beton komórkowy w mowie potocznej doczekał się wielu, niekoniecznie poprawnych, synonimów. Wśród inwestorów indywidualnych a także wielu wykonawców pojawiają się takie nazwy kolokwialne betonu komórkowego jak: pustak, pustak suporex czy suporeks (suporex). Żadna z tych nazw nie jest właściwą nazwą materiału i powinno się unikać ich stosowania pamiętając, że poprawne i obowiązujące określenia dla materiału to: beton komórkowy lub autoklawizowany beton komórkowy.

Jak powstaje beton komórkowy?

Bloczki z betonu komórkowego powstają z wapna, cementu, gipsu, piasku, wody oraz środka porotwórczego w postaci pasty lub proszku aluminiowego. W trakcie procesu produkcji na etapie wyrastania masy, w wyniku przebiegu reakcji chemicznej w materiale pojawiają się pęcherzyki powietrza, dzięki którym po utwardzeniu produkt otrzymuje swoją charakterystyczną komórkową strukturę. To porowata struktura i zamknięte w porach powietrze powodują, że beton komórkowy charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną. Im niższa gęstość materiału tym lepiej chroni on wnętrza przed wychłodzeniem.

Izolacyjność termiczna to nie jedyna zaleta!

Wybór betonu komórkowego niesie szereg korzyści zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji. Jedną z istotniejszych jest bezpieczeństwo pożarowe – jest to materiał niepalny znajdujący się w najwyższej klasie reakcji na ogień A1. Natomiast na etapie budowy najczęściej doceniana jest łatwość wznoszenia przegród – beton komórkowy ma bardzo wysoką dokładność wymiarową, która pozwala na szybki i bezproblemowy przebieg prac murarskich.

Wykorzystanie bloczków z betonu komórkowego

Beton komórkowy w budownictwie znajduje zastosowanie niemalże we wszystkich typach budownictwa, szczególnie chętnie wybierany jest do wznoszenia przegród w budownictwie jednorodzinnym. W ścianach z betonu komórkowego spotkać można także uzupełniające elementy systemu, takie jak nadproża lub U-kształtki pozwalające na wznoszenie przegród o jednorodnych właściwościach (zabezpieczenie przed pojawieniem się mostków termicznych). Decydując się na wybór betonu komórkowego ważny jest odpowiedni dobór gęstości materiału, np. do budowy ścian zewnętrznych dwuwarstwowych powinno się dobrać bloczki o gęstości 400–600 kg/m3, a do wzniesienia najcieplejszych ścian jednowarstwowych, niewymagających dodatkowej warstwy ocieplenia, wybrać należy odmiany najlżejsze 300–350 kg/m.