problem wilgoci w budynku

Jak walczyć z problemem wilgoci w budynku? Czy można temu zapobiec?

Zbyt wysoki stopień wilgotności wewnątrz budynku może świadczyć o różnych nieprawidłowościach, ale najczęstszą przyczyną jest niewłaściwa wentylacja lub jej brak. Pierwszym objawem, który powinien nas zaniepokoić, jest charakterystyczny zaduch w pomieszczeniach i zaparowane szyby. Gromadząca się w budynku wilgoć nie ma ujścia, czemu sprzyjają zbyt szczelne okna i drzwi oraz brak odpowiedniego systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej. Problem może się pogłębić, jeśli budynek nie jest również odpowiednio ocieplony lub gdy warstwa izolacyjna została niewłaściwie ułożona. W jaki sposób osiągnąć balans pomiędzy szczelnością okien i sprawną wentylacją a odpowiednim poziomem wilgoci w budynku?

Zbyt suche powietrze a podwyższona wilgotność

Ani zbyt suche powietrze w budynku, ani zbyt wilgotne nie jest korzystne dla zdrowia domowników. To idealne środowisko dla rozwoju roztoczy, które są prawdziwym koszmarem dla alergików. Przy podwyższonej wilgotności powietrza gromadząca się w pomieszczeniach wilgoć nie ma ujścia, przez co wnika w ściany powodując z czasem powstawanie ognisk pleśni i grzybów. Zwłaszcza w okresie grzewczym przegrzane pomieszczenia są największym problemem właścicieli budynków jednorodzinnych, ale też i mieszkańców bloków. Za te problemy odpowiedzialna jest przede wszystkim kiepska nie wydajna wentylacja i zbyt szczelne okna. Może się również okazać, że przyczyna leży głębiej, w niewłaściwym ociepleniu budynku, który wytraca przez to zbyt wiele ciepła z wewnątrz.

Optymalna temperatura pomieszczeń w budynku mieszkalnym waha się w granicach 19-21 stopni C, gdy przekracza 28 stopni C zaczyna się problem. Obserwujemy wówczas stopniowy wzrost wilgotności powietrza, który przekracza 60%, przez co powstają idealne warunki dla rozwoju pleśni i rozmnażania się roztoczy.

Jakościowe materiały do izolacji cieplnej

Na problem z podwyższoną wilgotnością powietrza w pomieszczeniach najbardziej narażone są stare budynki, które nie mają odpowiedniego systemu wentylowania. Jednak coraz częściej problem ten dotyczy również nowe budownictwo. Zbyt szczelne okna bez odpowiednich wywietrzników, mało wydajna praca rekuperatora ze względu na słaby ciąg to tylko niektóre przyczyny problemu. U jego podłoża może jednak leżeć nieodpowiednio wykonana termoizolacja budynku. Chodzi tu o błędy popełniane na etapie budowy i wykańczania obiektu. Jeśli wilgoć nie ma zapewnionego sprawnego ujścia, dochodzi do jej osadzania w przegrodach budynku, a nieodpowiednio dobrane o słabych parametrach izolacyjnych materiały nie spełniają swojej zasadniczej funkcji. Z tego względu, niezwykle ważnym zadaniem dla każdego inwestora jest zastosowanie do ocieplenia materiałów izolacyjnych o najlepszych parametrach termicznych i wysokim wskaźniku paroprzepuszczalności.

Zawilgocenie budynku – czy masz na to wpływ?

Problem zawilgocenia budynku ma nieraz znacznie głębsze podłoże. Przyczyną mogą być błędy wykonawcze, których usunięcie może się czasem wiązać z koniecznością poniesienia sporych kosztów. Aby uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji, należy na każdy etapie budowy nadzorować prace wykonawcze, a najlepiej powierzyć to zadanie profesjonalistom. Szczególnie ważna w tym kontekście jest prawidłowa izolacja fundamentów, która ma za zadanie chronić budynek przed podchodzeniem wody gruntowej od niezabezpieczonych fundamentów do wyższych kondygnacji. Równie istotną kwestią jest ocieplenie poddasza z zastosowaniem dobrej jakościowo folii paroizolacyjnej, która pełni funkcję bariery przed wilgocią. W przeciwnym razie, wilgoć ma ułatwiony dostęp do ułożonej warstwy wełny mineralnej, która nasiąkając nią – traci swoje podstawowe właściwości izolacyjne.